Ημέρα: 9 Νοεμβρίου 2023

Επαναπροκήρυξη 44 νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επαναπροκηρύσσει τη χορήγηση: Οι ανωτέρω άδειες εμπίπτουν υποχρεωτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες: Κατηγορία 1: Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: α) Καρποί δένδρων, β)…

57 νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επαναπροκηρύσσει τη χορήγηση: Οι ανωτέρω άδειες εμπίπτουν υποχρεωτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες:  Κατηγορία Α: 15 νέες άδειες και 3 δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε κατόχους άδειας επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου…