Spread the love
Ο ∆ήµος Γορτυνίας και η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας(∆ΗΚΕΓ), στο πλαίσιο των ενεργειών που κάνουν για την ανάδειξη του λαϊκού µας πολιτισµού, θα οργανώσουν κι εφέτος, τον 46ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό ∆ηµοτικού Τραγουδιού και Μουσικής την Κυριακή 28 Ιουλίου 2019, ώρα 8:30 µ.µ. στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων Γορτυνίας. 
Ο ∆ιαγωνισµός ∆ηµοτικού Τραγουδιού και Μουσικής ιδρύθηκε το 1973 από τον λαγκαδινό λογοτέχνη Χρήστο Νικήτα, τον επονοµαζόµενο Στρατολάτη, στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων µε την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Παρασκευής και της µεγάλης εµποροπανήγυρης που αποτελούσε σηµαντικό γεγονός για εκείνη την εποχή. ∆ηµιούργησε ένα βήµα έκφρασης της λαϊκής µουσικής παράδοσης, ένα βήµα στους ερασιτέχνες µουσικούς και τραγουδιστές να δείξουν το ταλέντο τους και µια εστία αναµµένη που κρατά το τραγούδι της παράδοσης µας ζωντανό. 
Πρόκειται για µία διοργάνωση η οποία επί σαράντα έξι συναπτά έτη προσελκύει το ενδιαφέρον των ασχολουµένων µε το δηµοτικό τραγούδι και ανήκει πλέον στην πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου µας. Ο Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός ∆ηµοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια Γορτυνίας αποτέλεσε µια από τις εκδηλώσεις του Ευρωπαικού Έτους Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2018 κατόπιν έγκρισης της αρµόδιας επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισµού όπου είχε υποβληθεί αίτηση του ∆ήµου Γορτυνίας. 
Ο ∆ιαγωνισµός απευθύνεται σε µη επαγγελµατίες: α) ερµηνευτές δηµοτικών τραγουδιών, (µπορούν να λάβουν µέρος και πολυφωνικά συγκροτήµατα αλλά αποκλείονται οι χορωδίες), β) µουσικούς, σολίστες παραδοσιακών οργάνων και µουσικά σύνολα (ζυγιές, κοµπανίες κ.λ.π.). Οι µουσικοί (σολίστες) µπορούν να συνοδεύονται και από άλλα όργανα, είτε της δικής τους επιλογής, είτε από την ορχήστρα του ∆ιαγωνισµού. 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για τη συµµετοχή ανηλίκων είναι απαραίτητη η άδεια του κηδεµόνα σε έντυπη υπεύθυνη δήλωση. 
Στην Προκριµατική Φάση του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συµµετέχουν µε τρία κοµµάτια δηµοτικής µουσικής ενώ όσοι προκριθούν στην τελική φάση θα διαγωνισθούν µε ένα µόνο κοµµάτι που θα επιλέξει η Κριτική Επιτροπή. 
ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ 
Οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε ένα µόνο µουσικό κοµµάτι. Τα τραγούδια, ή τα ενόργανα κοµµάτια που θα παρουσιάσουν οι διαγωνιζόµενοι πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από το ρεπερτόριο της ανώνυµης λαϊκής δηµιουργίας, δηλαδή να είναι γνήσια παραδοσιακά και όχι διασκευές ή νεώτερες δηµοτικοφανείς συνθέσεις.
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει δηλώσουν συµµετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση koinof@gortynia.gov.gr µέχρι το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019 ή να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως στα γραφεία του ∆ήµου Γορτυνίας στα Λαγκάδια (πρώην ΚΕΠ Λαγκαδίων) µέχρι την Κυριακή 28 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:30 π. µ. µε τα εξής: 
1. Αίτηση συµµετοχής στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες για τα κοµµάτια µε τα οποία θα διαγωνιστούν. 
2. Μια έντυπη υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι αποδέχονται όλους τους όρους της προκήρυξης, ότι το έργο µε το οποίο διαγωνίζονται είναι προϊόν της ανώνυµης δηµιουργίας (παραδοσιακό) και συνεπώς ελεύθερο δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και απαιτήσεων τρίτων. Επίσης ότι αποδέχονται την έκδοσή του σε δίσκο ακτίνας (cd) και ότι εκχωρούν στο ∆ήµο Γορτυνίας την άδεια για την ραδιοφωνική, τηλεοπτική και πάσης άλλης φύσεως εκµετάλλευσή του.
Επίσηµη ένδειξη εµπρόθεσµης αποστολής των συµµετοχών αποτελεί η παραλαβή τους από το Πρωτόκολλο του ∆ήµου Γορτυνίας. Έντυπα αιτήσεων, προκηρύξεις και όλο το πληροφοριακό υλικό µπορείτε να το βρείτε σε όλες τις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Γορτυνίας καθώς και στο internet, στις ιστοσελίδες του δήµου www.facebook.com/DiscoverGortynia, www.gortynia.gov.gr, και καθώς και σε άλλες ιστοσελίδες της Αρκαδίας. 
Επίσης µπορείτε ν’ απευθύνεστε για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2797022700, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: koinof@gortynia.gov.gr 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα αποτελέσµατα του 46ου Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού ∆ηµοτικού Τραγουδιού και Μουσικής, θα εκδώσει και θα ανακοινώσει τριµελής κριτική επιτροπή που θα απαρτίζεται από διακεκριµένους λαογράφους ερευνητές, µουσικούς και µουσικολόγους. Η Κριτική Επιτροπή στην Προκριµατική Φάση του ∆ιαγωνισµού θα ακούσει όλους τους υποψήφιους και θα επιλέξει απ’ αυτούς κατά την κρίση της, τις καλύτερες συµµετοχές για την Τελική Φάση του ∆ιαγωνισµού. Η προκριµατική φάση θα γίνει στα Λαγκάδια Γορτυνίας, την Κυριακή 28 Ιουλίου 2019, ώρα 10.30 π.µ. στο χώρο του πρώην ΚΕΠ Λαγκαδίων. Για οποιοδήποτε θέµα ανακύψει και δεν ρυθµίζεται στον παρόντα κανονισµό θα αποφασίσει η Επιτροπή κατά πλειοψηφία. 
Μουσική επιµέλεια: Κωνσταντίνος ∆. Γιαννακόπουλος, µουσικός Καλλιτεχνική Επιµέλεια: Βασίλειος Ι. Οικονόµου, ερευνητής ελληνικής µουσικής λαογραφίας
 ΒΡΑΒΕΙΑ 
Θεσπίζονται συνολικά τρία (03) βραβεία και κατανέµονται ως εξής: 
1. Bραβείο καλύτερης ερµηνείας δηµοτικού τραγουδιού για νέους έως 18 ετών. (συνοδεύεται από τα ποσά: 1 ο βραβείο 400,00€, 2ο βραβείο 250,00€, 3ο βραβείο 150,00€).
 2. Βραβείο καλύτερης ερµηνείας δηµοτικού τραγουδιού για ενήλικες. (συνοδεύεται από τα ποσά: 1ο βραβείο 400,00 €, 2ο βραβείο 250,00€, 3ο βραβείο 150,00€). 3. Bραβείο καλύτερης εκτέλεσης παραδοσιακού µουσικού οργάνου. (συνοδεύεται από τα ποσά: 1ο βραβείο 400,00 €, 2ο βραβείο 250,00€, 3ο βραβείο 150,00€).
 Η ανακοίνωση και η απονοµή των βραβείων θα γίνουν µετά το τέλος του διαγωνισµού. Οι καλύτερες ερµηνείες και εκτελέσεις θα εκδοθούν σε δίσκο ακτίνας (cd) µε τη φροντίδα του ∆ήµου Γορτυνίας.

Από Evia Time

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *