Spread the love

Εξώδικη διαμαρτυρία κατατέθηκε από κατοίκους του Δ.Δ. Κηρέως προς τους αρμόδιους φορείς, η οποία αφορά το μείζον θέμα που έχει προκύψει με τα πλατάνια που ξεράθηκαν και προκαλούν διάβρωση στις όχθες των ποταμών, όπως και τα ανεπαρκή αντιπλυμμηρικά στην ευρύτερη περιοχή. Ακολουθεί το κείμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας :

ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
το Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», που εδρεύει στη Λαμία Φθιώτιδος, οδός Λ. Καλυβίων, αρ. 2, όπως νομίμως εκπροσωπείται
το Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΤΑ) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΑΣ», που εδρεύει στη Λίμνη Ευβοίας, όπως νομίμως εκπροσωπείται
το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΤΟΕΒ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ», που εδρεύει στο Μαντούδι Εύβοιας, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

Είμαστε κάτοικοι και επαγγελματίες αγρότες της περιοχής του Μαντουδίου. Σας έχουμε ήδη επανειλημμένα οχλήσει, προφορικά και γραπτά, για την κατάσταση των αποστραγγιστικών-αντιπλημμυρικών υποδομών που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή των κάμπων Μαντουδίου, Ζωοδόχου Πηγής – Λογγού – Κηρίνθου και Κρύας Βρύσης
Τα καιρικά φαινόμενα της τελευταίας πενταετίας έχουν αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος και την έλλειψη υποδομών. Καταστρέφονται οι ιδιοκτησίες μας, οι αγροί και τα θερμοκήπια, τα σπίτια, υποχωρούν οι ασφάλτινοι δρόμοι, οι δε αγροτικοί καθίστανται αχρησιμοποίητοι, οι κοίτες των ποταμών-ρεμάτων φαρδαίνουν επικίνδυνα αποσαθρώνοντας το έδαφος των παρακείμενων ιδιοκτησιών, πλημμυρίζουν τα χωράφια μας και καταστρέφονται οι σοδιές μας, δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής.
Με την παρούσα σας θυμίζουμε τα ήδη γνωστά.
Τα κανάλια αποστράγγισης του κάμπου Μαντουδίου που απορρέουν στο κεντρικό κανάλι αποστράγγισης έχουν γεμίσει φερτά υλικά ή έχουν μπαζωθεί και χρήζουν καθαριότητας. Οι σωλήνες απορροής στις εκβολές του κεντρικού καναλιού αποστράγγισης είναι μικρής διατομής και δεν αρκούν για την ποσότητα του νερού. Από την πλευρά δε του Κυμασιώτη ποταμού ο σωλήνας απορροής είναι σπασμένος και χρήζει αντικατάστασης. Επιπροσθέτως, επιδιόρθωσης χρήζει η κλίση των καναλιών αποστράγγισης ώστε να εξυπηρετούν μόνο την απορροή υδάτων. Στις τελευταίες μεγάλες κακοκαιρίες ο κάμπος πλημμύρισε διότι νερό εισήλθε στους αγρούς από τα κανάλια απορροής αντί να απομακρύνεται με αυτά. Καταστράφηκαν οι σοδιές και οι αγροτικές εγκαταστάσεις μας. Οι τέσσερις τάφροι φυσικής αποστράγγισης που υπήρχαν κάποτε στον κάμπο
μαντουδίου (διαφορετικοί από τα κανάλια αποστράγγισης) έχουν μπαζωθεί και δεν εξυπηρετούν το σκοπό τους.
Ομοίως φραγμένα είναι τα κανάλια αποστράγγισης του κάμπου πέριξ των περιοχών Ζωοδόχου Πηγής-Λογγού-Κηρίνθου και Κρύας Βρύσης, δημιουργώντας πρόβλημα στον κάμπο.
Οι ποταμοί Κηρέας, Νηλέας, Κυμασιώτης και όλα τα ρέματα πρέπει να καθαριστούν, καθώς λίγα μόνο τμήματά τους έχουν καθαριστεί. Επίσης πρέπει να αφαιρεθούν εμπόδια που έχουν κατασκευαστεί στις εκβολές. Ειδικότερα στις εκβολές του Κυμασιώτη ποταμού έχει κατασκευαστεί τεχνητός κυματοθραύστης και τεχνητή στροφή προς εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής και ερασιτεχνών αλιευτών. Πλην όμως τα έργα αυτά εμποδίζουν την ομαλή απορροή του νερού και συμβάλλουν καθοριστικά στην υπερχείλιση των υδάτων.
Η σφοδρότητα και η ορμή του νερού κατά τα συχνά πλέον ακραία καιρικά φαινόμενα είναι τόσο μεγάλη που οι όχθες υποχωρούν, με αποτέλεσμα να αποσαθρώνεται έδαφος το οποίο είναι είτε μέρος του εθνικού ή αγροτικού δικτύου κυκλοφορίας, είτε ιδιοκτησίες. Αυτά συνέβησαν στον Κηρέα, στο Νηλέα και στον Κυμασιώτη ποταμό, στις παρακείμενες σε αυτούς ιδιοκτησίες και εθνικούς ή αγροτικούς δρόμους. Τα δε έργα που έγιναν για να προστατευτούν και ενισχυθούν οι όχθες ήταν πρόχειρα και ακατάλληλα. Επί παραδείγματι, μετά την αποσάθρωση εδάφους κατά μήκος της όχθης του Νηλέα ποτάμου, τοποθετήθηκε αμμοχάλικο εν είδη στήριξης (στο σημείο που διαμορφώθηκε ως νέα όχθη μετά την υποχώρηση, δεν έγινε αποκατάσταση της κοίτης). Στο αμέσως επόμενο έντονο καιρικό φαινόμενο, το αμμοχάλικο υποχώρησε και το νερό συνέχισε τη διαβρωτική του δράση μεταφέροντας την όχθη ακόμα πιο μέσα. Είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνουν κατάλληλα έργα για να ενισχυθούν οι όχθες, δηλαδή με πλίνθους ή κύβους από πλέγμα με πέτρες ή όποια άλλη μέθοδο η μηχανική ορίζει ως κατάλληλη. Όχι πάντως την άτεχνη σώρευση αμμοχάλικου που με το πρώτο νερό παρασύρεται.
Πλέον λόγω της κλιματικής αλλαγής η συχνότητα των έντονων καιρικών φαινομένων έχει αυξηθεί. Το αποστραγγιστικό και αντιπλημμυρικό σύστημα της περιοχής που έχει σχεδιασθεί περί τα μέσα του 20ου αιώνα, πρέπει να εκσυγχρονιστούν.
Επειδή, σας έχουμε επανειλημμένα επισημάνει το πρόβλημα,
Επειδή, σε κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο κινδυνεύουν ζωές,
Επειδή, καταστρέφονται οι περιουσίες μας,
Επειδή, έχετε νόμιμη αρμοδιότητα και υποχρέωση για τα παραπάνω περιγραφόμενα, ήτοι εκτέλεση και συντήρηση αντιπλημμυρικών και αποστραγγιστικών έργων, καθάρισμα ποταμών και ρεμάτων, αποκατάσταση τοπικού και αγροτικού οδικού δικτύου,
Επειδή, η παράλειψή σας συνιστά τέλεση των ποινικών αδικημάτων, της έκθεσης, της παράβασης καθήκοντος, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της πλημμύρας,
Επειδή, η παράλειψή σας θεμελιώνει αστική ευθύνη σε αποζημίωση,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Το καθάρισμα του συνόλου των ποταμών Κηρέα, Νηλέα, Κυμασιώτη και των ρεμάτων τους και κάθε άλλου ρέματος στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου του Μαντουδίου.
Το καθάρισμα και διάνοιξη των αποστραγγιστικών καναλιών και των τεσσάρων τάφρων φυσικής αποστράγγισης στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου του Μαντουδίου.
Την αποκατάσταση της κλίσης των αποστραγγιστικών καναλιών και την εγκατάσταση σωλήνων μεγαλύτερης διατομής.
Την απελευθεύρωση της εκβολής του Κυμασιώτη ποταμού από τα τεχνητά εμπόδια, δηλαδή την τεχνητή στροφή και τον κυματοθραύστη.
Την εκτέλεση κατάλληλων έργων (όπως τοποθέτηση πλίνθων) για την συγκράτηση της υποχώρησης των οχθών στους ποταμούς Κυμασιώτη, Νηλέα και Κηρέα.
Την πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου, αγροτικού και οδικού.
Με την επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς τους οποίους απευθύνεται προς γνώσιν τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

Από Evia Time