Spread the love

Τη στήριξη του Τουρισμού, με συγκεκριμένες προτάσεις του προς την Πολιτεία, ζητά το Επιμελητήριο Εύβοιας, ως ενός κλάδου που συμβάλλει κατά 25% στο ΑΕΠ της χώρας και χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης, ως από τους πλέον πληττόμενους από τις συνέπειες της πανδημίας.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

 

Μετράμε ήδη ένα χρόνο από την εμφάνιση εξάπλωση και εγκαθίδρυση της πανδημίας. Ένα ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να παραμείνουν βιώσιμες, να αντέξουν προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανή κάθε ελπίδα να αντιμετωπίσουν την επόμενη ημέρα με την πολυπόθητη έναρξη της ΄΄ κανονικότητας ΄΄. Μια επόμενη μέρα που όπως φαίνεται θα είναι πολύ δύσκολη και θα κρατήσει για πολύ μεγάλο διάστημα. Οι πληγές των επιχειρήσεων από τις συνέπειες που επέβαλε στην κοινωνία και στην οικονομία ο COVID-19, είναι πρωτόγνωρες, πολλές τον αριθμό και εξαιρετικά βαθιές.

 

Η καταστροφή του τουριστικού τομέα όπως είναι ευνόητο είναι ακόμη μεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που αποτελούν τουριστικό προορισμό για όλο το έτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τουριστικού προσανατολισμού επιχειρήσεις της Εύβοιας.

 

Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχει καταβάλει και συνεχίζει να καταβάλει προσπάθειες να ανταπεξέλθει στις ανάγκες στήριξης των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις ωστόσο του τουρισμού έχουν πραγματική ανάγκη να τύχουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης, ως από τις πλέον ανεπανόρθωτα πληττόμενες από τις συνέπειες της πανδημίας.

 

Σε αυτά τα πλαίσια πιστεύουμε ότι πρέπει να κινηθεί η Κυβέρνηση και άμεσα να θέσει τους άξονες στους οποίους θα στηριχθεί και θα βασιστεί ο ελληνικός τουρισμός το τρέχον έτος, μέσα από την κατάρτιση και εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου στήριξης του τουρισμού, ενός οδικού χάρτη, που θα διέπεται από προσαρμοστικότητα και ευελιξία στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία και σε αυτές που θα επέλθουν μελλοντικά.

 

Το Επιμελητήριο Εύβοιας πιστεύει ότι η χώρα μας πρέπει να έχει ανοικτά τα σύνορα χωρίς αποκλεισμούς, διατηρώντας – μην χάνοντας – με τρόπο αυτό, τη υψηλή θέση της στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Να ανταπεξέλθει επαρκώς στον ανταγωνισμό που αναμένεται να είναι μεγάλος όταν επανέλθει η κανονικότητα. Ανοικτά σύνορα, με ξεκάθαρους, σταθερούς κανόνες από την αρχή της τουριστικής περιόδου. Με ΄΄λογική΄΄ στα μέτρα και με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων, αλλά και με προσανατολισμό την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας στο διεθνή τουριστικό χάρτη.

 

Με την εδραίωση ενός περιβάλλοντος προστασίας των εργαζομένων και των επισκεπτών και με γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών σε όλη την τουριστική αλυσίδα τις εξής : 

 

•             Καθιέρωση συστημάτων πιστοποίησης έναντι της μετάδοσης του Covid-19.

 

•             Υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού εμβολιασμού όλων των εργαζομένων σε όλη την τουριστική αλυσίδα, σε κάθε πόστο.

 

•             Εφαρμογή Υγειονομικών Πρωτόκολλων υποδοχής τουριστών, με ορθολογικούς, ξεκάθαρους και αυστηρούς κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας (στα αεροδρόμια, στα οδικά σύνορα της χώρας, στο θαλάσσιο τουρισμό) με επιπλέον στόχο πέραν της διαφύλαξης της υγείας, την αποφυγή των ευτράπελων του περασμένου έτους τα οποία διέβαλαν την καλή φήμη της χώρας και των επιχειρήσεων μας.

 

Η πιστή εφαρμογή των εν λόγω προϋποθέσεων θα αποτελέσει τον καλύτερο τρόπο να πεισθούν οι tour operators – τα τουριστικά γραφεία – οι διοργανωτές εκδρομών του εξωτερικού ότι όλοι οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα συμμορφώνονται με το σύνολο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την προστασία από τον Covid-19, έτσι ώστε να στείλουν τους πελάτες τους στο προορισμό «Ελλάδα». Δεδομένου ότι, όλοι οι διεθνείς συνεργάτες – επαγγελματίες του τουρισμού, ζητούν επιτακτικά τα ανωτέρω και την ειδική πιστοποίηση, η δε ανάληψη του έργου αυτής, από αρμόδιους φορείς όπως τα Επιμελητήρια, μπορεί να εγγυηθεί τη διαφάνεια των σχετικών διαδικασιών.

 

Ειδικότερα, το Επιμελητήριο Εύβοιας επισημαίνει ότι :

 

Ο κλάδος των τουριστικών γραφείων και των τουριστικών λεωφορείων βάλλεται διαρκώς και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια ιδιαίτερη οικονομική βοήθεια – πλέον των μέτρων που έχουν δοθεί οριζόντια. Ο τουρισμός όμως στο σύνολο του θα χρειαστεί στήριξη και το 2021, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ότι οι πραγματικές κρατήσεις βρίσκονται σε χαμηλά ποσοστά για το καλοκαίρι 2021 καθώς οι πτήσεις για μικρότερους προορισμούς και αεροδρόμια είναι οι πρώτες που κόβονται από τον προγραμματισμό, δεδομένου ότι τα προγράμματα που θα τρέξουν φέτος θα εστιάσουν στους μεγαλύτερους προορισμούς.

 

Προτείνουμε  :

 

1.            Αποζημίωση Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων : Σχεδόν επτά μήνες από την κατάθεση τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών για τη χορήγηση έκτακτης επιδότησης και ενάμισι μήνα μετά την έκδοση της υπ. αριθμ. 20065 νέας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 5771-29/12/20), η οποία καθόριζε το ύψος της επιδότησης σε 3.600 ευρώ για κάθε όχημα με 30 θέσεις και άνω, οι ιδιοκτήτες των Τουριστικών Λεωφορείων δεν έχουν λάβει κανένα ποσό. Το παράδοξο είναι ότι, αν και τα τουριστικά λεωφορεία βρίσκονται σε πλήρη ακινησία στο μεγαλύτερο σύνολο τους, από 28 Φεβρουάριου 2020, που ακυρώθηκαν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις και η χώρα σιγά σιγά έμπαινε σε lockdown, δεν έχει υπάρξει κάποια ιδιαίτερη βοήθεια σε αυτούς παρά μόνο μία αποζημίωση για 2 μήνες (Ιούλιο – Αύγουστο 2020). Τα τουριστικά λεωφορεία – κυρίως της επαρχίας – δεν έχουν κινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του έτους 2020 – 2021.

 

2.            Θέσπιση και εφαρμογή ελκυστικότατων και επαρκών κινήτρων για την απόσυρση των τουριστικών λεωφορείων και για την ανανέωση τους με πλέον σύγχρονα.

 

3.            Στήριξη των τουριστικών γραφείων μέσω ενός Ειδικού Προγράμματος με τη Μορφή Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης.

 

4.            Voucher για μαθητικές εκδρομές οι οποίες ακυρώθηκαν αιφνιδιαστικά και χωρίς κάποια συζήτηση ή προετοιμασία από το Υπουργείο Παιδείας τον Μάρτιο 2020. Είναι κατανοητό ότι λόγω της πανδημίας, σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν σωστό να συνεχιστούν οι μαθητικές εκδρομές φέρνοντας την διασπορά του ιού σε μία περίοδο πολύ δύσκολη αλλά και πρωτόγνωρη. Η απόφασή αυτή όμως, χωρίς συζήτηση με τους παρόχους του τουριστικού προϊόντος, έφερε προβλήματα στον κλάδο του τουρισμού και κυρίως των τουριστικών γραφείων, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είχαν ήδη πληρώσει το πακέτο των εκδρομών σε αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές, ξενοδοχεία και μεταφορείς. Χρήματα δεν έχουν επιστραφεί και έχουν εκδοθεί voucher τα οποία λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2021. Όταν και εφόσον λήξουν χωρίς να πραγματοποιηθεί η υπηρεσία (κάτι που φαντάζει αδύνατο με τα σημερινά δεδομένα) τα γραφεία τουρισμού καλούνται να επιστρέψουν τα χρήματα στους πελάτες. Αντίστοιχα όμως οι αεροπορικές ή τα ξενοδοχεία φαίνεται να μην συναινούν στην επιστροφή των χρημάτων και να τα κρατάνε σε πίστωση των γραφείων δημιουργώντας έτσι ένα καθεστώς «ομηρίας» για τα τουριστικά γραφεία. Στο εξωτερικό προς αποφυγή τέτοιων προβλημάτων υπάρχει πλάνο κρατικού δανεισμού για την εξόφληση των voucher.

 

5.            Εξορθολογισμό παράλογων μέτρων όπως οι διαφορές στις πληρότητας των πτήσεων (100%), των τουριστικών λεωφορείων (65%) και των μουσείων (ομάδες έως 9 άτομα), τα οποία όχι μόνο γεννούν ερωτηματικά στους διεθνείς επαγγελματίες του τουρισμού και στους τουρίστες, αλλά αυξάνουν και το κόστος των υπηρεσιών αποτελώντας αντικίνητρο για την επιλογή της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού.

 

Πέραν αυτών και προς την κατεύθυνση στήριξης της προσπάθειας των επιχειρήσεων Τουρισμού για την επαναλειτουργία τους, προτείνουμε επίσης :

 

•             Αναστολές: Να συνεχιστούν για τους ΚΑΔ τουρισμού-μεταφορών, σίγουρα για τον Απρίλιο και τον Μάιο.

 

•             Συν-Εργασία: Το πρόγραμμα αυτό, που βοήθησε στη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αμοιβή για τον εργαζόμενο μεγαλύτερη από τον πραγματικό χρόνο απασχόλησής του, πρέπει να συνεχιστεί για τον τουρισμό και τις μεταφορές όλο το 2021, με υψηλούς κόφτες απώλειας εσόδων του 2020, σε σύγκριση με το 2019.

 

•             Επιδότηση παγίων δαπανών: Θεωρούμε πως το ποσό των 500 εκατ. ευρώ που έχει ανακοινωθεί για το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα είναι επαρκές. Ζητούμε όπως εξετάσετε την περίπτωση μεταφοράς κονδυλίων από το οριζόντιο μέτρο της Επιστρεπτέας 7, σε αυτό το νέο εργαλείο, που και ουσιαστικό είναι και απόλυτα στοχευμένο, βασισμένο σε πραγματικές δαπάνες και πραγματικές ζημιές.

 

•             Ενοίκια: Με δεδομένα αφενός, την απραγία του τουρισμού τους τελευταίους πέντε μήνες και αφετέρου και το γεγονός ότι λόγω της εξέλιξης της πανδημίας, ο Απρίλιος φαίνεται και αυτός χαμένος τουριστικά, τα μισθώματα Απριλίου για τον τουρισμό, ή πρέπει και αυτά να είναι μηδέν, ή για το 3μηνο Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου, να επανέλθει η μείωση του -40% για τις επιχειρήσεις του τουρισμού.

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

 

Το Επιμελητήριο Εύβοιας θεωρεί τον κλάδο του τουρισμού ως κορυφαία δραστηριότητα για την επιχειρηματικότητά του Νομού και την συνολική του ανάπτυξη και ζητά την προστασία του. Ζητά την στήριξη ενός κλάδου που συμβάλλει κατά 25% στο ΑΕΠ της χώρας. 

 

Από Evia Time

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *